ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหลายราย

รองอธิบดีกรมตำรวจท่องเที่ยวนายสุรเชษฐ์ฮากุพันธุ์กล่าวว่าตำรวจได้เจรจากับ บริษัท ฉลามเงินกู้และดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 285 ไร่มูลค่า 130 ล้านบาทและส่งมอบให้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เป็นทางการ 135 รายในจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนที่แล้ว ความสำเร็จในโครงการดังกล่าวนำไปสู่การประหารชีวิตนายประดิษฐ์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหลายราย

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเร็ว ๆ นี้กรมตำรวจภูธรจังหวัด 3 – ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้มอบโฉนดที่ดินจำนวน 3,000 ไร่และมูลค่าเกือบ 900 ล้านบาทพร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวน 50 คันให้แก่ลูกหนี้นอกระบบประมาณ 900 คนในจังหวัดนครราชสีมา