Month: October 2018

อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่

อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่และได้รับการคุ้มครองในฐานะเว็บไซต์ของ UNESCO ถึง 500 แห่งต่อวันจะมีเรือเหาะในวันและออกจากที่ราบสูงและยอดเขา นอกจากนี้เมืองอุตสาหกรรมของ Hai Phong อยู่ห่างเพียงไม่กี่ไมล์ไปทางใต้ทำให้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวต้องเคลื่อนย้ายไปอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองแห่งนี้งดงาม

ความสัมพันธ์ที่ดีของผลลัพธ์

เราจับคู่ผลการทดสอบยาเสพติดที่ได้จากการใช้หน้าจอยาลายนิ้วมือของเรากับตัวอย่างที่สองที่ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในแง่ของความถูกต้อง เรายังเปรียบเทียบผลของเรากับการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาของเลือดและตัวอย่างปัสสาวะด้วยความสัมพันธ์ที่ดีของผลลัพธ์ การวิจัยที่สำคัญนี้แสดงให้เห็นว่ามีเหงื่อเพียงพอ