Category: health news

การขยายตัวของเซลล์และการงอกของเซลล์

นักชีววิทยามะเร็งคาดว่าการกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งกลายเป็นทางเดินที่มีค่าคงที่ในระดับสูง ผลงานของเราแสดงให้เห็นว่ามีตัวเลือกที่สองซึ่งเซลล์ที่กลายพันธุ์ยังสามารถรับรู้ปัจจัยภายนอกได้ แต่เปลี่ยนแปลงพลศาสตร์ของการตอบสนองของพวกเขา การอ่านสัญญาณผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการกลายพันธุ์ในโปรตีน B-Raf ทำให้ช่วงเวลาของสัญญาณการเติบโตที่เข้ามามีจำนวนมาก

การศึกษาลักษณะเชื้อแบคทีเรีย

ในการศึกษาครั้งแรกนี้นักวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นไปที่ระบบลำไส้ของเด็กซึ่งเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายของการศึกษาลักษณะเชื้อแบคทีเรียที่ตั้งรกรากอยู่ในลำไส้เล็กในเด็กที่ขาดสารอาหาร เรารู้ว่าเด็กเหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานจากการอักเสบของลำไส้ villi ในลำไส้เล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็นขัดขวางป้องกันลำไส้จากการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร

วิเคราะห์การรับรู้และการรับรู้ความสามารถ

โดยรวมแล้วพวกเขาเขียนผลแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางเพศสามารถปรากฏชัดแจ้งได้อย่างไร พวกเขายังเน้นความสำคัญของการรวมเพศเป็นปัจจัยในการออกแบบและวิเคราะห์การรับรู้และการรับรู้ความสามารถ นักวิจัยกล่าวว่าข้อค้นพบนี้เป็นหลักฐานว่าการประมวลผลภาพแตกต่างจากเพศชายและเพศหญิงในลักษณะที่ไม่เป็นที่รู้จัก

ป้องกันการกลายพันธุ์ที่เป็นอันตราย

Henipaviruses เป็นหนึ่งในไวรัสที่อันตรายที่สุดที่มนุษย์รู้จักและไม่มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ไวรัสดังกล่าวรวมถึง Hendra ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และม้าและไวรัส Nipah ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงในตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเขาอยู่ในรายชื่อ Blueprint องค์การอนามัยโลกของโรคที่มีความสำคัญที่ต้องการการวิจัยและการพัฒนาอย่างเร่งด่วน

“สำหรับการทำในครั้งต่อไปที่ดีขึ้น”

เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ล่าสุดในชีวิตของเราได้ แต่เราจำได้ดีเพียงใดว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญในการคิดแบบของสมองว่าเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันและทำนายสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตพบว่ามีการวิจัยใหม่ ศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองสาขาศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซนต์หลุยส์และผู้เขียนรายงานกล่าวว่า “หน่วยความจำไม่ใช่เรื่องที่ต้องจดจำ “สำหรับการทำในครั้งต่อไปที่ดีขึ้น”

นมแม่ดีอย่างไร

น้ำนมแม่คืออาหาร ที่ดีและวิเศษสุดของมวลมนุษย์ เป็นอาหาร แห่งความเอื้ออาทรของ แม่สู่ลูก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นศิลปะแห่งความสวยงามของชีวิต เพราะน้ำนมแม่ไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกอิ่มท้องและสร้างความเจริญเติบโตด้านร่างกายของลูกได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังพัฒนา จิตใจของแม่และลูกได้อย่างดีเลิศ 6 เดือนแรกลูกกินนมแม่อย่างเดียว ลูกไม่ขาดน้ำไม่ขาดอาหาร อย่างแน่นอน ที่สำคัญเท่ากับได้เริ่มต้นสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตลูกน้อย นั่นคือ