invisalign นวัตกรรมจัดฟันล่องหน สวยใส ไร้ ลวดเหล็ก

invisalign นวัตกรรมจัดฟันล่องหน สวยใส ไร้ ลวดเหล็ก Invisalign System เป็นการจัดฟันที่แทบจะไม่สามารถมองเห็นและถูกสุขอนามัยด้านทันตกรรม ซึ่งใช้นวัตกรรมเพื่อจัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี SmartForce ที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Invisalign System

โดยใช้ชุดของเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ซึ่งทำขึ้นเฉพาะสำหรับคุณและคุณคนเดียวเท่านั้น เครื่องมือจัดฟันเหล่านี้ทำจากพลาสติกที่แทบจะไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งคุณสวมไว้บนฟันของคุณเพื่อเคลื่อนฟันให้เข้าที่อย่างช้าๆ คนส่วนใหญ่แทบจะไม่สังเกตเห็นว่าคุณกำลังสวมอุปกรณ์อยู่ ช่วยให้คุณคงไลฟ์สไตล์ของคุณไว้ได้ในระหว่างการจัดฟัน Invisalign System สามารถเข้าถึงได้ผ่านทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมโดย Invisalign ซึ่งเป็นผู้พิจารณาแผนการจัดฟัน

“อินวิซาไลน์” เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ทำมาจากพลาสติกที่ผิวสัมผัสเรียบ พิเศษกว่าการจัดฟันแบบใส่เหล็ก ตรงที่ใสจนแทบมองไม่เห็น สบายกว่า ไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในปาก สามารถถอดออกง่ายเวลารับประทานอาหารหรือแปรงฟัน

อินวิซาไลน์ (Invisalign) คืออะไร?

อินวิซาไลน์ คือ การรักษาทางการจัดฟันแบบใส ไร้ลวดเหล็ก ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใส ถอดได้ ที่จะต้องเปลี่ยนทุก 2 สัปดาห์ ตามลำดับของชิ้นเครื่องมือ โดยเครื่องมือจะออกแบบและผลิตขึ้นมาเฉพาะบุคคล ใส่สบาย ไม่ระคายเคืองปาก และยังสามารถรับประทานอาหาร ทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ

ขั้นตอนการรักษาด้วยอินวิซาไลน์เป็นอย่างไร
คปรึกษาปัญหาที่ต้องการจัดฟัน ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าคุณสามารถรักษาด้วยอินวิซาไลน์ได้หรือไม่ หากได้ทันตแพทย์จะทำการถ่ายรูปในช่องปากและใบหน้า เอ็กซเรย์ พิมพ์แบบฟัน และส่งไปยังแลปของอินวิซาไลน์ที่อเมริกาเพื่อดำเนินก

พูดคุยแผนการรักษาด้วยอินวิซาไลน์ โดยมีภาพ 3D จากคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้คุณเห็นการเคลื่อนของฟันเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ใส่เครื่องมืออินวิซาไลน์ชิ้นที่ 1 จนถึงชิ้นสุดท้าย

รับเครื่องมือ อินวิซาไลน์ โดยที่จะต้องใส่เครื่องมือวันละ 20-22 ชม.(ถอดออกเฉพาะเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน) และเปลี่ยนชุดใหม่ตามลำดับ ทุก 2 สัปดาห์ ต่อเนื่องไปจนจบ ฟันของคุณก็จะค่อยๆเคลื่อนไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นธรรมชาติ

กลับมาพบทันตแพทย์เป็นระยะตามนัดหมาย เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนฟันว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่

ข้อดีของอินวิซาไลน์ คืออะไร?
– Invisible: คุณสามารถจัดฟันโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังใส่เครื่องมือจัดฟันอินวิซาไลน์อยู่
– Comfortable: อินวิซาไลน์ เป็นการจัดฟันที่ไม่ต้องติดเหล็กจัดฟันและลวด สาเหตุของการระคายเคืองในช่องปาก อีกทั้งลดระยะเวลาในการปรับตำแหน่งเครื่องมืออีกด้วย
– Removable: ถอดง่าย ใส่สบาย เวลารับประทานอาหาร แปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันได้อย่างสะดวก
– คุณสามารถดูแผนการรักษาด้วย Virtual 3D ทำให้เห็นภาพการเคลื่อนของฟันอย่างเป็นลำดับต่อเนื่อง เข้าใจง่าย